Małe I Średnie Przedsiębiorstwa W Europie Są Gotowe Do Zwiększenia Eksportu — Z Wyjątkiem Wielkiej Brytanii

PL 01/18/17

Warszawa

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy UPS w II i III kwartale 2016 roku, mniejsze firmy w Europie coraz częściej korzystają z możliwości eksportu jako sposobu na zwiększenie przychodów. Wyjątek stanowi Wielka Brytania, gdzie zaufanie do eksportu znacznie spadło w miesiącach następujących po referendum dotyczącym członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. 

W zleconym przez UPS badaniu - European SME Exporting Insights, wzięło udział 12 815 właścicieli i dyrektorów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z ośmiu krajów europejskich. Wyniki badania pokazują, że coraz więcej małych firm eksportuje swoje towary i odnotowuje wzrost przychodów powyżej średniej. Zgodnie z corocznym badaniem, przeprowadzonym po raz czwarty, małe i średnie firmy, które eksportują, rozwijają się szybciej niż pozostałe przedsiębiorstwa.

Tylko jeden czynnik zaburza wyniki badania przeprowadzonego w 2016 roku, a jest nim czerwcowe referendum, zgodnie z którym Wielka Brytania ma opuścić struktury Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii wywiady zostały przeprowadzone przed głosowaniem i po nim. Wyniki uzyskane w trzecim kwartale 2016 roku pokazały znaczny spadek zaufania małych i średnich firm w Wielkiej Brytanii do eksportu towarów. Przed głosowaniem 36% małych i średnich firm w Wielkiej Brytanii przewidywało wzrost eksportu, natomiast po głosowaniu współczynnik ten spadł do 20%.

Na wszystkich innych badanych rynkach było wręcz przeciwnie. W drugim kwartale wzrostu eksportu oczekiwało tam 26% firm, a w trzecim kwartale 33%. Wzrost eksportu na wszystkich badanych rynkach spowodował spadek Wielkiej Brytanii z drugiej pozycji najbardziej eksportowych rynków (zaraz po Niemczech) na odległą szóstą pozycję.

„W segmencie małych i średnich firm eksporterzy odnotowują większy wzrost przychodów oraz mają większą pewność co do przyszłych wyników” — powiedział Nando Cesarone, prezes UPS Europe. „Badanie z 2016 roku pokazuje, że ponad połowa dyrektorów małych firm eksportujących swoje towary odnotowała wzrost przychodów w ciągu ostatnich trzech lat. Natomiast wśród właścicieli małych firm, które nie zajmowały się działalnością eksportową, tylko 31% odnotowało wzrost przychodów”.

W ujęciu ogólnym wzrósł odsetek MŚP zajmujących się eksportem towarów, a w niektórych przypadkach wzrost ten był znaczący. Mają one pozytywne prognozy — większość tych firm, na wszystkich rynkach, spodziewa się, że ich przychody z eksportu wzrosną lub utrzymają się na stałym poziomie. Najważniejsze wnioski to:

  • Odsetek małych i średnich firm eksportujących towary wzrósł na wszystkich badanych rynkach, w tym również w Wielkiej Brytanii. Najchętniej eksportują swoje towary małe i średnie firmy w Niemczech.
  • Unia Europejska pozostaje najważniejszym rynkiem eksportowym dla europejskich małych i średnich firm, a na drugim miejscu plasują się Stany Zjednoczone. Odsetek firm eksportujących towary na inne rynki rośnie we wszystkich badanych krajach poza Włochami i Wielką Brytanią.

Po raz pierwszy firmy nieeksportujące swoich towarów zostały zapytane o gotowość do podjęcia takiej działalności i priorytety związane z długoterminowym rozwojem. Wyniki badania zostały połączone, aby utworzyć skalę ważoną o nazwie wskaźnik gotowości do eksportowania towarów (Export Readiness Index). Wskaźnik ten pokazuje gotowość europejskich małych i średnich firm do eksportu towarów.

Zgodnie z nim trzy najważniejsze sprawy, jakimi muszą się zająć firmy chcące eksportować swoje towary, to wykorzystanie możliwości handlu elektronicznego, rozwijanie się na nieznanych rynkach oraz gromadzenie danych na temat rynku. Małe i średnie przedsiębiorstwa z Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii zostały zakwalifikowane jako najbardziej „gotowe” do rozpoczęcia działalności eksportowej. „Chcemy pokazać firmom, jak skutecznie rozwiązywać złożone problemy związane z handlem transgranicznym” — powiedział Cesarone. „Nasi klienci mają dostęp do dedykowanych specjalistów ds. obsługi celnej, którzy ułatwiają eksport towarów”.

Informacje o badaniu SME Exporting Insights 2016

W ramach badania ankietowano 12 815 właścicieli lub dyrektorów małych i średnich przedsiębiorstw (w tym dyrektorów zarządzających oraz dyrektorów ds. handlowych, ds. rozwoju biznesowego i ds. rozwoju sprzedaży). Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 14 czerwca do 24 sierpnia 2016 roku. Respondenci pochodzili z następujących krajów: Belgii (1111), Francji (1250), Hiszpanii (1247), Holandii (1999), Niemiec (1249), Polski (1790), Wielkiej Brytanii (2502) i Włoch (1667). W 2016 roku badanie po raz pierwszy objęło Hiszpanię.

Firma Dun & Bradstreet, specjalizująca się w dostarczaniu informacji biznesowych, objęła badaniem firmy z następujących branż: produkcja przemysłowa i przemysł motoryzacyjny, handel detaliczny, zaawansowane technologie oraz ochrona zdrowia.

UPS (NYSE: UPS) jest globalnym liderem w dziedzinie logistyki, oferującym szeroką gamę rozwiązań w zakresie transportu przesyłek i frachtu, ułatwień w handlu międzynarodowym oraz wykorzystania nowoczesnej technologii do wydajniejszego zarządzania w świecie biznesu. UPS, z siedzibą w Atlancie, świadczy usługi w ponad 220 krajach i terytoriach na całym świecie. Więcej informacji o firmie znaleźć można na stronie ups.com® natomiast blog korporacyjny znajduje się pod adresem longitudes.ups.com. Najnowsze informacje o UPS dostępne są pod adresem pressroom.ups.com/RSS bądź też na Twitter’ze pod hasłem @UPS News.

Inquiries

For more information about this press release, contact:

UPS Public Relations

+14048287123

pr@ups.com